Profile

 • Architekten

Oliv Architekten

 • 40
  Mitarbeiter
 • 20
  Projekte

 • Architekten

SFA Simon Freie Architekten BDA

 • 19
  Projekte

 • Architekten

THOMAS STADLER ARCHITEKTEN

 • 1
  Mitarbeiter
 • 6
  Projekte

 • Architekten

doranth post architekten GmbH

 • 30
  Mitarbeiter
 • 13
  Projekte

 • Architekten

KSP Jürgen Engel Architekten

 • 300
  Mitarbeiter
 • 40
  Projekte
 • 7
  Standorte

 • Architekten

Studio FM

 • 8
  Projekte

 • Architekten

pier7 architekten

 • 9
  Mitarbeiter
 • 20
  Projekte

 • Architekten

v-architekten

 • 33
  Mitarbeiter
 • 9
  Projekte

 • Architekten

Lanz Architekten

 • 17
  Projekte

 • Architekten

Benjamin von Pidoll | Architektur

 • 4
  Mitarbeiter
 • 13
  Projekte

 • Architekten

KRESINGS

 • 60
  Mitarbeiter
 • 24
  Projekte

 • Architekten

Osterwold°Schmidt

 • 6
  Mitarbeiter
 • 34
  Projekte

 • Architekten

SMAQ

 • 12
  Projekte

 • Architekten

caspar.schmitzmorkramer

 • 100
  Mitarbeiter
 • 23
  Projekte

 • Architekten

SCHMELZLE+PARTNER MBB ARCHITEKTEN BDA

 • 52
  Mitarbeiter
 • 28
  Projekte

 • Architekten

MOW Architekten GmbH

 • 45
  Mitarbeiter
 • 11
  Projekte

 • Architekten

blauraum

 • 50
  Mitarbeiter
 • 12
  Projekte
 • 2
  Standorte

 • Architekten

3pass Architekten Stadtplaner Part mbB

 • 15
  Mitarbeiter
 • 16
  Projekte

 • Architekten

huber staudt architekten bda

 • 18
  Mitarbeiter
 • 25
  Projekte

 • Architekten

Bollinger + Fehlig Architekten GmbH BDA

 • 50
  Mitarbeiter
 • 19
  Projekte

 • Architekten

GRAFT

 • 150
  Mitarbeiter
 • 46
  Projekte
 • 3
  Standorte

 • Architekten

Henning Larsen

 • 280
  Mitarbeiter
 • 22
  Projekte
 • 6
  Standorte

 • Architekten

KUEHN MALVEZZI

 • 20
  Mitarbeiter
 • 20
  Projekte

 • Architekten

Dietrich | Untertrifaller Architekten

 • 100
  Mitarbeiter
 • 28
  Projekte
 • 5
  Standorte

 • Architekten

dan pearlman Group

 • 150
  Mitarbeiter
 • 17
  Projekte

 • Architekten

a|sh sander.hofrichter architekten GmbH

 • 220
  Mitarbeiter
 • 28
  Projekte
 • 10
  Standorte

 • Architekten

lohrmannarchitekt bda

 • 3
  Projekte

 • Architekten

noa* network of architecture

 • 20
  Mitarbeiter
 • 18
  Projekte
 • 2
  Standorte

 • Architekten
 • Innenarchitekten

Matteo Thun & Partners

 • 70
  Mitarbeiter
 • 14
  Projekte

 • Architekten

Heinle, Wischer und Partner

 • 300
  Mitarbeiter
 • 18
  Projekte
 • 6
  Standorte

 • Architekten

BAURCONSULT

 • 260
  Mitarbeiter
 • 48
  Projekte
 • 9
  Standorte

 • Architekten

HerbstKunkler Architekten

 • 6
  Mitarbeiter
 • 24
  Projekte

 • Architekten

Ferdinand Heide Architekt BDA

 • 17
  Mitarbeiter
 • 9
  Projekte

 • Architekten

Powerhouse Company

 • 85
  Mitarbeiter
 • 23
  Projekte
 • 2
  Standorte

 • Architekten

TANJA LINCKE ARCHITEKTEN GmbH

 • 7
  Mitarbeiter
 • 9
  Projekte

 • Architekten
 • Innenarchitekten

blocher partners

 • 230
  Mitarbeiter
 • 50
  Projekte
 • 4
  Standorte

Seite 1 of 11 Seiten