Profili

 • Architetti

Gronych + Dollega Architekten

 • 6
  Progetti

 • Architetti

DGI Bauwerk Gesellschaft von Architekten mbH

 • 170
  Impiegati
 • 18
  Progetti

 • Architetti

JSWD Architekten

 • 150
  Impiegati
 • 24
  Progetti

 • Architetti

SCHMELZLE+PARTNER MBB ARCHITEKTEN BDA

 • 52
  Impiegati
 • 22
  Progetti

 • Architetti

Krug Grossmann Architekten

 • 53
  Impiegati
 • 24
  Progetti
 • 2
  Sedi

 • Architetti

Brückner & Brückner Architekten

 • 70
  Impiegati
 • 25
  Progetti
 • 2
  Sedi

 • Architetti

Rüthnick Architekten

 • 20
  Impiegati
 • 13
  Progetti

 • Architetti

Henning Larsen

 • 280
  Impiegati
 • 22
  Progetti
 • 6
  Sedi

 • Architetti

Christoph Hesse Architects

 • 15
  Impiegati
 • 15
  Progetti

 • Architetti
 • Architetti d'Interni

blocher partners

 • 230
  Impiegati
 • 46
  Progetti
 • 4
  Sedi

 • Architetti

Köppen Rumetsch Architekten GmbH

 • 7
  Progetti

 • Architetti

Heinle, Wischer und Partner

 • 300
  Impiegati
 • 18
  Progetti
 • 6
  Sedi

 • Architetti

AllesWirdGut

 • 80
  Impiegati
 • 28
  Progetti
 • 2
  Sedi

 • Architetti

CIP Architekten Ingenieure

 • 16
  Progetti

 • Architetti

Bahl Architekten

 • 10
  Impiegati
 • 16
  Progetti

 • Architetti

BAID Jessica Borchardt

 • 30
  Impiegati
 • 25
  Progetti

 • Architetti

Freivogel Mayer Architekten

 • 14
  Impiegati
 • 14
  Progetti
 • 2
  Sedi

 • Architetti

farwick + grote Architekten BDA Stadtplaner

 • 29
  Impiegati
 • 11
  Progetti

 • Architetti

andreas gehrke architekten

 • 4
  Impiegati
 • 18
  Progetti

 • Architetti

Matern Architekten

 • 12
  Impiegati
 • 20
  Progetti

 • Architetti

HAAS Architekten

 • 8
  Impiegati
 • 14
  Progetti

 • Architetti

NETHING // OTT Generalplaner GmbH

 • 22
  Impiegati
 • 16
  Progetti

 • Architetti

Nething Generalplaner GmbH

 • 90
  Impiegati
 • 23
  Progetti

 • Architetti

BAURCONSULT

 • 260
  Impiegati
 • 49
  Progetti
 • 9
  Sedi

 • Architetti

K T P Kauffmann Theilig & Partner

 • 25
  Progetti

 • Architetti

Architekturbüro Stocker BDA

 • 4
  Impiegati
 • 10
  Progetti

 • Architetti

Juretzka Architekten

 • 25
  Progetti

 • Architetti

Gerber Architekten

 • 180
  Impiegati
 • 12
  Progetti
 • 5
  Sedi

 • Architetti

HDR

 • 340
  Impiegati
 • 20
  Progetti
 • 6
  Sedi

 • Architetti

DIA – Dittel Architekten

 • 30
  Impiegati
 • 5
  Progetti
 • 2
  Sedi

 • Architetti

wulf architekten

 • 140
  Impiegati
 • 34
  Progetti
 • 3
  Sedi

 • Architetti

Druschke und Grosser Architektur

 • 20
  Impiegati
 • 21
  Progetti

 • Architetti

HSP Hoppe Sommer Planungs GmbH

 • 13
  Impiegati
 • 6
  Progetti

 • Architetti
 • Foreign Offices (for China)

KSP Jürgen Engel Architekten

 • 250
  Impiegati
 • 42
  Progetti
 • 6
  Sedi

 • Architetti

cma cyrus | moser | architekten BDA

 • 40
  Impiegati
 • 22
  Progetti

 • Architetti

Osterwold°Schmidt

 • 6
  Impiegati
 • 33
  Progetti

Pagina 1 of 11 Pagine