Profiles

 • Architects

Koschany + Zimmer Architekten

 • 70
  Employees
 • 17
  Projects

 • Architects

BLFP

 • 100
  Employees
 • 9
  Projects
 • 2
  Locations

 • Architects

mvm+starke

 • 10
  Employees
 • 10
  Projects

 • Architects

BLAUWERK Architekten

 • 8
  Employees
 • 9
  Projects
 • 2
  Locations

 • Architects

Pysall Architekten

 • 9
  Projects

 • Architects

Thomas Pscherer Architekt

 • 1
  Employee
 • 7
  Projects

 • Architects

Georg • Scheel • Wetzel Architekten

 • 15
  Employees
 • 5
  Projects

 • Architects

.bieker : Architektur

 • 40
  Employees
 • 11
  Projects

 • Architects

ppp architekten + stadtplaner

 • 77
  Employees
 • 33
  Projects
 • 2
  Locations

 • Architects

Peter Böhm Architekten

 • 8
  Employees
 • 27
  Projects

 • Architects

Reuter + Werr Architekten BDA

 • 17
  Projects

 • Architects

BLU architekten

 • 2
  Employees
 • 25
  Projects
 • 2
  Locations

 • Architects

Störmer Murphy and Partners

 • 45
  Employees
 • 14
  Projects

 • Architects

Dömges Architekten

 • 73
  Employees
 • 20
  Projects

 • Architects

opus Architekten BDA

 • 10
  Employees
 • 14
  Projects

 • Architects

Bodamer Faber Architekten BDA PartGmbB

 • 14
  Employees
 • 9
  Projects

 • Architects

Carsten Roth Architekt

 • 25
  Employees
 • 18
  Projects

 • Architects

Ott Architekten

 • 15
  Employees
 • 39
  Projects

 • Architects

Kuhn und Lehmann Architekten

 • 9
  Employees
 • 4
  Projects

 • Architects

Dannheimer & Joos Architekten

 • 10
  Employees
 • 7
  Projects

 • Architects

ORANGE BLU

 • 25
  Employees
 • 9
  Projects

 • Architects

h4a Architekten

 • 80
  Employees
 • 25
  Projects
 • 3
  Locations

 • Architects

GBP Architekten GmbH

 • 65
  Employees
 • 6
  Projects

 • Architects

SSP

 • 120
  Employees
 • 6
  Projects
 • 5
  Locations

 • Architects

HENN

 • 350
  Employees
 • 23
  Projects
 • 5
  Locations

 • Architects

Architektenkontor Faller + Krück

 • 11
  Projects

 • Architects

dürschinger architekten

 • 10
  Employees
 • 11
  Projects

 • Architects

Zamp Kelp

 • 6
  Projects

 • Architects

Peter Kulka Architecture

 • 27
  Employees
 • 12
  Projects
 • 2
  Locations

 • Architects

LABOR WELTENBAU

 • 4
  Employees
 • 14
  Projects

 • Architects

Studio FM

 • 8
  Projects

 • Architects

GEWERS PUDEWILL

 • 40
  Employees
 • 17
  Projects

 • Architects

1100 Architect

 • 60
  Employees
 • 24
  Projects
 • 2
  Locations

 • Architects

baurmann.dürr architekten

 • 20
  Employees
 • 16
  Projects

 • Architects

LIN Architects Urbanists

 • 20
  Employees
 • 15
  Projects

Page 7 of 11 Pages